Üye olunKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE KORUMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE KORUMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda veri sorumlusu LİMİT BASIM YAYIN EĞİTİM ÖĞRETİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’dir.

Kişisel verileriniz gerçekleştirilecek olan online deneme sınavı için yapmakta olduğunuz başvuru nedeni ile alınacak, kaydedilecek işlenecek ve korunacaktır.

Dolduracağınız başvuru formunda yer alan kişisel verileriniz, deneme sınav kayıt ve değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi, sınav bedellerinin muhasebeleştirilmesi, sınav sonuçlarının açıklanması, sınavla ve sonuçlarla ilgili bilgilerin dijital ya da basılı şekilde tarafınıza ulaştırılması, tüm adaylar içerisindeki başarı durumunuzun değerlendirilmesi ve bundan sonra yapılacak sınavlar için tarafınızla iletişime geçilmesi amaçları ile sınırlı olarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, yetkisiz erişimin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmak sureti ile korunacak, resmi sınav süreçleri sona erdirildiğinde derhal silinerek ortadan kaldırılacaktır.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 maddesi (c) bendine göre “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak, telefon, sms, mektup ve elektronik posta yolu ile işlenecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında tebliğ hükümlerine göre info@limityayinlari.com.tr elektronik posta adresine ya da Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Aksel İş Merkezi No: 35/2, B Blok Üsküdar/İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.


Hesabınız var mı? Giriş yap